28 marca 2013 rok - Wielki Czwartek

FOT. Justyna Berlińska