24.12.2008 rok - Ostatnie Roraty i dzielenie się Opłatkiem