31 Niedziela Zwykła

Przeżywamy XXXI niedzielę zwykłą. Ta listopadowa niedziela, tak jak wszystkie niedziele w ciągu roku jest pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że na drogach wiary nie podążamy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. Czerpiemy nadzieję zmartwychwstania i siły duchowe z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii. Po mszy św. zmianka tajemnic różańcowych.

Czytaj więcej...

30 Niedziela Zwykła

W piątek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej świątyni odprawimy jak w każdą niedzielę – o godz. 900 i 1600 a na cmentarzu Czerwone Maki mszę św. wraz z procesją wokół cmentarza odprawimy o godz. 1200. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy w sumieniu obowiązek uczestnictwa we mszy św. Nasi harcerze z dzielnicy będą sprzedawać w tym dniu znicze na terenie cmentarza. Wesprzyjmy i w ten sposób ich działalność. 

Czytaj więcej...

28 Niedziela Zwykła

Przeżywamy dziś XXVIII niedzielę. Dziś też obchodzimy XIII Dzień Papieski. We wszystkich parafiach w Polsce przeprowadzamy zbiórkę na Dzieło Nowego Tysiąclecia – żywy pomnik pontyfikatu Jana Pawła II.

Czytaj więcej...

29 Niedziela Zwykła

Przez cały rok modlimy się w naszej świątyni za zmarłych, których polecamy w rocznych wypominkach. W każdą niedzielę przed mszą św. o godz. 900 oraz 1600 wspominamy ich imiona i modlimy się o życie wieczne dla nich. Pamięć o zmarłych, jest znakiem wiary w życie wieczne i jest znakiem prawdziwej miłości do tych, którzy przekroczyli już próg wieczności. Wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy po każdej mszy świętej w zakrystii. W uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) wypominki zbierać też będziemy na cmentarzu na Czerwonych Makach. Mszę św. na cmentarzu Czerwone Maki z procesją wokół cmentarza odprawimy jak w poprzednie lata o godz. 1200.

Czytaj więcej...

27 Niedziela Zwykła

Bardzo serdecznie zapraszamy pacjentów, personel i naszych mieszkańców do wspólnej modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy w dni powszednie o godz. 1500 a w niedziele o godz. 1530.

Czytaj więcej...