Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, czyli Dzień Pięćdziesiątnicy. Za pobożne odśpiewanie lub recytację hymnu: O Stworzycielu, Duchu, przyjdź zyskać możemy łaskę odpustu zupełnego. Dzisiejsza uroczystość kończy też liturgiczny okres Wielkanocy. W tę niedzielę przypada też święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i zakończenie nabożeństw majowych.

W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz wspomnienie św. Justyna, męczennika. W poniedziałek rozpoczynamy nasze nabożeństwa czerwcowe. Odprawiać je będziemy w tygodniu po Mszy św. a w niedziele o 1530. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.    

We wtorek zapraszamy na nasze cotygodniowe nabożeństwo za zmarłych z odczytaniem wypominków rocznych i z modlitwą za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  

W środę zapraszamy na naszą Mszę św. zbiorową, czyli wspólną połączoną z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

We czwartek – tydzień przed Bożym Ciałem – przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.  

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Pamiętajmy zatem o spowiedzi św. i komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i w sobotę Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.

W kaplicy spowiadamy codziennie poł godziny przed mszami św. Spowiedź odbywa się w pomieszczeniu kancelarii, w przedsionku kościoła.     

Zgodnie z Dekretem Księdza Arcybiskupa zachowamy przez cały czerwiec dotychczasowe zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego. W naszej kaplicy Msze św. sprawować będziemy codziennie o godz. 1530 i o godzinie 1800, a w niedziele o godz. 900, 1000 i 1600. Pamiętajmy o noszeniu maseczek, korzystajmy z płynu dezynfekcyjnego wystawionego na stoliku na środku kaplicy, zachowajmy odstęp w ławkach, myjmy często ręce w ciepłej wodzie z mydłem. Pamiętajmy o korzystaniu z kremu, który zabezpiecza naszą skórę przed środkami dezynfekcyjnymi.  

Zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy naszym kościele. Codziennie modlimy się tu nie tylko za nasz personel, ale też za całą służbę zdrowia oraz za wszystkich dotkniętych pandemią koronawirusa. Wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom tej świątyni składamy serdeczne Bóg zapłać.  

Ks. dr Jan Klimek rektor i kapelan szpitala 

Kraków, dnia 28 maja 2020 r.
Nr 1194/2020

Dekret
o odwołaniu dyspensy od udziału w niedzielnych Mszach świętych

1. Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r. odwołuję niniejszym dekret z dnia 28 marca 2020 r., nr 851/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy świętej.

2. Jednocześnie na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane dla następujących grup wiernych:
a) osoby w wieku 65 lat i więcej,
b) osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) osoby, które czują obawę przed zarażeniem.
Gorąco zachęcam, aby wierni korzystający z dyspensy trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia.

3. Zachęcam, aby zarówno duszpasterze jak i wierni przez stosowanie się do zaleceń sanitarnych (zachowanie odpowiedniej odległości, zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, korzystanie z płynów dezynfekujących, itp.) wspólnie przyczyniali się do tworzenia poczucia bezpieczeństwa dla wszystkich osób pragnących uczestniczyć w nabożeństwach w świątyniach.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kanclerz Kurii