3 Niedziela Wielkiego Postu

Przeżywamy 3. Niedzielę Wielkiego Postu.

We wtorek odprawimy nasze cotygodniowe nabożeństwo za zmarłych z odczytaniem wypominków rocznych i modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące. Dodatkowa Msza św. o godz. 1800.

W środę we Mszy św. wspólnej połączonej z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlić się będziemy w naszych wspólnych intencjach, szczególnie prosząc o zakończenie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie.

W naszej Archidiecezji 23 lutego rozpoczął się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Potrwa on do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do 7 czerwca.

Drogi Krzyżowe odprawiamy w piątki o godz. 1500 oraz o 1800. Za odprawienie tego nabożeństwa nie tylko w okresie Wielkiego Postu można uzyskać odpust zupełny. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiamy w niedziele o godz. 1515. Również za udział w tym nabożeństwie zyskać możemy łaskę odpustu zupełnego. Składka z Gorzkich Żali zwyczajowo przeznaczona jest na kwiaty do Grobu Pańskiego. Kazania pasyjne wygłasza ks. mgr Henryk Jurczasiak, wikariusz parafii św. Rafała Kalinowskiego.

Serdecznie proszę, włączmy się wszyscy w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu przez intensywniejszą modlitwę osobistą, przez podjęcie postanowień wielkopostnych, praktykowanie postu i jałmużny. Nie żałujmy czasu i odwagi, aby pokazać, że mocno trwamy we wspólnocie Chrystusowego Kościoła zachowując jednak wszystkie zarządzenia władz państwowych i kościelnych dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego.

W odpowiedzi na dekret Księdza Arcybiskupa Marka nasza kaplica otwarta będzie w najbliższe niedziele również między Mszami św., czyli od godz. 800 do godz. 1800. Gorąco wszystkich zapraszamy do nawiedzania świątyni i chwili osobistej modlitwy. Msze św. niedzielne sprawować będziemy o godz. 900, 1000 i 1600. Nabożeństwo Gorzkich Żali odprawiać będziemy o 1515.

Dekret Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego odczytany dziś przed Mszami św. wywieszony jest w gablocie z ogłoszeniami parafialnymi. Tam też znajdują się informacje dotyczące transmisji Mszy św. w telewizji polskiej, radiu i w internecie.

W uzgodnieniu i wraz z dyrekcją oraz personelem naszego Szpitala podjęliśmy w kaplicy i kapelanii szczególne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego naszym Pacjentom, mieszkańcom Rektoratu oraz wszystkim, którzy z nami się tu modlą.     

Pomimo istniejącego zagrożenia epidemiologicznego w całej Polsce, z którego wszyscy zdawać sobie musimy sprawę, serdecznie zapraszamy do modlitwy w naszej kaplicy szpitalnej. Niech Matka Boża Częstochowska wyprosi nam wszystkim potrzebne łaski.

Ks. dr Jan Klimek rektor i kapelan szpitala  

Dekret po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego

W nawiązaniu do rekomendacji Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., które obowiązują do dnia 29 marca 2020 r., w związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za powierzony mojej trosce Lud Boży postanawiam dla Archidiecezji Krakowskiej, co następuje:

Usilnie zachęcam wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywoływanej nim choroby COVID-19.
Apeluję do wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku.
Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.
Zgodnie postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Bardzo proszę, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom. Natomiast księży proboszczów i rektorów kościołów usilnie proszę o egzekwowanie tego postanowienia.
Zachęcam wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.
Jednocześnie proszę księży proboszczów i rektorów kościołów, aby świątynie pozostały otwarte i aby istniała możliwość indywidualnej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi.
Księży, kapelanów szpitalnych, siostry zakonne i wiernych świeckich zachęcam do szczególnie troskliwej, roztropnej i odważnej opieki duszpasterskiej nad chorymi.
Proszę kapłanów, braci i siostry zakonne oraz wiernych świeckich o wytrwałą modlitwę w intencji chorych oraz tych wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc dla nich.
Dekret niniejszy obowiązuje do dnia 29 marca 2020 r.

Przyzywając wstawiennictwa Matki Bożej Uzdrowienia Chorych udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski