8 Niedziela Zwykła

1. Przeżywamy VIII niedzielę zwykłą i jednocześnie pierwszą niedzielę miesiąca.W tę ostatnią niedzielę karnawału pod hasłem: Kochająca matka zawsze trzeźwa rozpoczyna się 47. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu:

We wtorek święto św. Kazimierza, królewicza.

W środę Popielec i rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem odprawimy o godz. 1600 i 1800. Tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość i post (tzw. post ścisły, który oznacza możliwość spożycia w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta, a rano i wieczorem można przyjąć jedynie lekki posiłek). Wierni, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie ma możliwości zachowania postów, są zobowiązani do wypełnienia innej praktyki pokutnej (np. jałmużny postnej, dodatkowej modlitwy, uczynków miłosierdzia itd.). Nie dotyczy to jednak Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku (KPK, kan. 1249-1252).

2. Drogę Krzyżową odprawiać będziemy w piątki o godz. 1500. Za odprawienie tego nabożeństwa w okresie Wielkiego Postu można uzyskać odpust  zupełny codziennie. Trzeba jednak odprawić ją przy prawnie erygowanej Drodze Krzyżowej; trzeba rozmyślać nad Męką Pana Jezusa; niekoniecznie na temat poszczególnych stacji; trzeba przechodzić od jednej stacji do drugiej. Jeżeli odprawia się ją publicznie i trudno wszystkim przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, że od stacji do stacji przechodzi przewodniczący. Nie ma obowiązku powstawania i klękania przy każdej stacji.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odprawiać będziemy w niedziele o godz. 1515. Również za udział w tym nabożeństwie zyskać możemy łaskę odpustu zupełnego. Składka z Gorzkich Żalów przeznaczona jest na kwiaty do Grobu Pańskiego.

3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszym kościele i prosimy wszystkich o modlitwę w intencji szpitala i osób chorych. Umacniajmy się wzajemną modlitwą za siebie. Ofiarodawcom i dobrodziejom naszej świątyni składamy serdeczne Bóg zapłać.

Intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc marzec 2014 r.

OGÓLNA: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet. 
MISYJNA: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii. 
II Krucjata Modlitw w intencji Ojczyzny: Aby okres Wielkiego Postu i udział w rekolekcjach zaowocował nawróceniem do Jezusa Miłosiernego i pojednaniem w życiu rodzinnym i społecznym.

Ks. dr Jan Klimek, rektor i kapelan szpitala